ארכיון תג: בשר חזיר

חזירים בין שיני החוק

הסיפור שמספרת פרופסור דפנה ברק-ארז בספרה, OUTLAWED PIGS: LAW, RELIGION, AND CULTURE IN ISRAEL   הוא סיפור מרתק על הפער שבין כוונות לתוצאות. זה סיפור על השאיפה ליצור זהות לאומית-יהודית אחידה באמצעות קודיפיקציה אזרחית של ציווי דתי ומסורתי, ועל כישלונה של שאיפה זו. זהו סיפורה של חקיקה שהציבור, או לפחות חלקים ממנו, לא יכול לציית לה מסיבות שונות; זהו סיפור של אכיפה סלקטיבית ולא עקבית; ולבסוף, זהו סיפור על זילות של המסורת.

ברשימה זו ברצוני להעיר שתי הערות בעקבות הניתוח של פרופסור ברק-ארז שקשורות לפער הזה שהיא מתארת, בין כוונות לתוצאות: הערה ראשונה עוסקת באופן שבו הקודיפיקציה של דין דתי אל תוך המשפט האזרחי משנה ומעצבת את הדין הדתי עצמו; הטענה היא שהדת משלמת מחיר כאשר הופכים אותה לחלק מחוק המדינה, משום שהיא לא נותרת כפי שהייתה.

את הדרך שבה המדינה החילונית משנה את הדין הדתי ניתן לראות גם בדמיון שבין הדיונים על חוקי הַחֲזיר ובין הדיונים על חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951 וחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953, כפי שאראה, הנימוקים שהעלו חברי הכנסת בעד ונגד החלת דין תורה כדין הבלעדי על נישואין וגירושין של יהודים בישראל, היו זהים כמעט לחלוטין לנימוקים שמצוטטים בספרה של ברק-ארז בנוגע לחקיקת החזיר. העובדה שמוסד המשפחה מחד גיסא והחזיר מאידך גיסא, נדמו ככלים כמעט שווים במעמדם ליצירת זהות יהודית-לאומית ישראלית ולצורך בניין האומה היא כשלעצמה מרתקת. שניהם גם נתפסים כיום כביטויים של "הכפייה הדתית".

ההערה השנייה קשורה לרטוריקה של התומכים באיסור בכלל, ולמיקומו של איסור אכילת החזיר בתחום הגבורה בפרט. כפי שמתארת ברק-ארז, התומכים באיסור נימקו את תמיכתם בחקיקת חוקי החזיר במסורת הארוכה של מוות על קידוש השם שנקשר בסירוב לאכול בשר חזיר. מסורת זו, לדעתם, הפכה את בשר החזיר לסמל לאומי המחייב חקיקת חוק מתאים. כפי שאטען בדיוני, אותו מודל גבורה עצמו יכול היה להביא למסקנה הפוכה, שלפיה במדינת היהודים אין למנוע מיהודים את חופש הבחירה בנוגע לתפריטם משום היותם יהודים; שהרי מודל הגבורה מבטא בדיוק את חולשתם של היהודים נטולי הריבונות כפי שהיא באה לידי ביטוי בכפייתם לאכול בשר חזיר.

(…)

להורדת רשימת הביקורת המלאה לחצו כאן.

%d בלוגרים אהבו את זה: